JEST TO PODMIOT, KTÓREMU ADMINISTRATOR POWIERZA PRZETWARZANIE KONKRETNYCH KATEGORII DANYCH OSOBOWYCH W ...

July 3, 2018 by

rodo facebook , gdy uzna żądanie takie za zasadne, będzie zobowiązany do poinformowania nim wszystkich podmiotów, którym przekazał albo udostępnił dane osobowe, aby i one dokonały ich usunięcia. Procedury projektowania ochrony danych osobowych Procedurę tą można przyrównać do audytu istniejącego systemu zabezpieczeń, rozpisania ścieżki i schematów przepływu danych osobowych oraz wyznaczenia obszarów, w których pojawia się ryzyko naruszenia bezpieczeństwa tychże danych. Odnośnie zaś samego bezpieczeństwa danych osobowych wskazać należy, że RODO odchodzi od wprowadzania sztywnych wymogów w tym zakresie.

RODO wprowadza wszakże dodatkowe obowiązki, które każdy administrator danych osobowych powinien spełnić. Należy bowiem wskazać, że RODO wymienia kilka alternatywnych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych osobowych, z których tylko jedną jest zgoda. Stąd też nie jest konieczne odbieranie przez wspólnotę mieszkaniową dodatkowych zgód od swoich członków na przetwarzanie ich danych osobowych.

Owszem, może prywatnych osób nie będzie się za to faktycznie ścigać, ale nawet jeśli nie będzie się ich ścigać, to ów brak ścigania nie będzie wynikać z samego (złego) prawa, tylko z nieprzestrzegania owego (złego) prawa w imię zdrowego rozsądku. Jeżeli wyciekną dane..patrz rejestr:) - przy tworzeniu rejestru wysłałem zapytanie do wszystkich firm z którymi współpracuje, sprawdziłem umowy i zapisy nawiązujące do poufności/ przetwarzania danych…. 2. jeżeli chcesz udzielić zbiór którego nie jesteś administratorem to przed udzieleniem tego zbioru…musisz najpierw skontaktować się z administratorem:D i poinformować go takim zapytaniu i otrzymać zgodę by go udostępnić.

6) Sa jeszcze tematy procesora” i podprocesora” i jak dane wyciekną to stajemy się Administraorem i czy wg. polskiej specyfiki to ja mam udowodnić że nie jestem koniem? 4) Polska specyfika jest taka, że prawo traktuje się literalnie - jak trzeba dokopać, a to jest napisane nie jak dla Polaka, w innych krajach może to jest przetwarzane” nieco bardziej na luzie. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, administrator i podmiot przetwarzający „powinien” wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku….

Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, administrator i podmiot przetwarzający „powinnien” wdrozyc odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku…. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, administrator i podmiot przetwarzający wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku: Nie, to jest właśnie wynik absurdu RODO, który może jest dobry dla tych co nic nie kumają w IT, ale dla specjalistów to absurd.


Rozporządzenie czytałem z konieczności od dechy do dechy i powiem, że jest to prawniczy majstersztyk, w którym są szczegółowe ogólniki”, które nie do końca wiadomo jak wdrażać.